ENGLISH  City Guide of the Pearl of Turkey  REKLAM

Sağlık

Sağlık: Bu ​​kılavuz altında

Dünya Sağlık Örgütü, “hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi” olarak tanımlar yaşam kalitesini (quality of life). Bir diğer ifadeyle; yaşam kalitesi, kişinin içinde yaşadığı sosyokültürel ortamda kendi sağlığını öznel olarak algılayışını tanımlamaktadır. Yani bu kavram tıp teknikleri, laboratuar işlemleriyle ölçülen bir nicelik değil, sübjektif olarak yaşatılan bir niteliktir ve aslında pahalı zevklerle doğrudan bir ilişkisi yoktur.

Yaşam kalitesini yakalamış insan huzurlu insandır. Huzur kişinin kendisi ve çevresiyle barışık olmasını, belli bir gücü ve başarıyı da içeren, mutluluktan öte bir duygudur.

Tüm bunlar göz önünde buundurulduğunda şehirdeki tesislerin ideal bireysel sağlık seviyesine ulaşmak için kullanılabileceği bir gerçek. Stresli, yoğun, hatta dakikasız günlerimizin arasına burdan bir kaç artı ekleyebiliriz düşüncesindeyim.


Listele … Kaplıcalar | Hamamlar


Türk hamamları ve özellikleri

Türkler’in İslamiyeti kabul etmeleri ve temizliğe ait hükümleri uygulamaları neticesinde, İstanbul’un fethinden sonra burada ve Osmanlı Devleti’nin dört bir yanında binlerce hamam yaptılar. On yedinci yüzyılda, sadece İstanbul’da 168 büyük çarşı hamamı vardı. Bulgaristan’da 17. yüzyıldan kalma eski Türk hamamı Bulgaristan’da 17. yüzyıldan kalma eski Türk hamamı Türk hamamları başlıca üç kısma ayrılır:

  • Soyunma yerleri
  • Yıkanma yerleri: Soğukluk, Hamam
  • Isıtma yeri (Külhan)