ENGLISH  City Guide of the Pearl of Turkey  REKLAM

Tiyatro

Eğlence, Nereye Gitmeli: Bu ​​kılavuz altında

Geleneksel tiyatro başlığı altında genellikle seyirlik köy oyunları, kukla, meddah, karagöz ve ortaoyunu gibi gösteri türleri yer alır. Şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel tiyatro’da güldürü öğesi ön plandadır. Genellikle sahnesiz bir tiyatrodur. Bunlardan seyirlik köy oyunlarının kökeni tarih öncesi bolluk törenlerine ve ilkel inançlara uzanır. Bunlarda Türkler’in Orta Asya’dan getirdikleri inançların izleri olduğu gibi, Anadolu’da daha önce yaşamış olan toplulukların kültürlerinin de katkısı vardır. Bu oyunların başlangıçta amaçları zamanla değişmiş olsa bile, Türk köylüsünün bu geleneği sürdürdüğü görülür. Seyirlik köy oyunlarının başlıca türleri şunlardır: Ölüp dirilme, esnaf oyunları, çoban oyunları, günlük hayattan sahneler, hayvan benzetmeleri, kız kaçırma, efsane ve masallardan oyunlar.

Bilgi:
Bir öyküyü, sahne olarak ayrılmış bir yerde, oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırma sanatı. Tiyatro sözcüğü Yunanca’da “seyirlik yeri” anlamına gelen theatron’dan türetilmiş, dilimize İtalyanca’daki teatro sözcüğünden geçmiştir. Günümüzde modern bir tiyatro binası başlıca üç bölümden oluşur. – İzleyicilerin oturarak oyunu izlediğioditoryum; – Oyunun sergilendiği sahne; – Sahnenin iki kenarında ve arkasında, çeşitli dekor ve gereçlerin bulunduğu sahne arkası yada kulis.

İzmir’da Tiyatrolar

İzmir Devlet Tiyatrosu
Phone: +90 232 445 89 41
İDT Konak Sahnesi
Phone: +90 232 483 50 35 – 489 20 58
İDT Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi
Phone: +90 232 369 14 87 – 369 64 87
İDT Bornova Uğur Mumcu Sahnesi
Phone: +90 232 388 29 64
İDT Kültürpark Gençlik Tiyatrosu
Phone: +90 232 445 09 01
İsmet İnönü Sanat Merkezi 
Phone: +90 232 441 09 02
İzmir Tiyatro Bab-ı Sanat Sahnesi
Phone: +90 232 446 77 95
DEÜ Sabancı Kültür Sarayı
Phone: +90 232 441 90 09
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
Phone: +90 232 489 95 49
Hamle Tiyatrosu
Phone: +90 232 446 88 57
İzmir Devlet Opera ve Balesi 
Phone: +90 232 441 01 73
İzmir Sanat 
Phone: +90 232 483 63 34
Karşıyaka Açıkhava Tiyatrosu 
Phone: +90 232 362 61 61
Tiyatro evi 
Phone: +90 232 364 80 07
Tiyatro Artı 
Phone: 535 528 26 31
Bilimsel Tiyatro Sahnesi 
Phone: +90 232 347 36 26
Arkadaş Tiyatro Topluluğu
Phone: +90 232 277 72 10
Yaklaşım Sanatevi / M. Sönmez Tiyatrosu
Phone: +90 232 381 81 25
Tansaş Çocuk Tiyatrosu
Phone: +90 232 462 12 00
Sanat Tiyatrosu
Phone: +90 232 484 52 20
Mustafa Gökçek Tiyatrosu
Phone: +90 232 370 21 01
Karşıyaka Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu 
Phone: +90 232 362 61 61
Tansaş Çocuk Tiyatrosu
Phone: +90 232 484 48 28
Suat Taser Açıkhava Tiyatrosu
Phone: +90 232 362 61 61
Konak Belediye Tiyatrosu
Phone: +90 232 246 63 93
İzmir Gösteri Sanatları Merkezi
Phone: +90 232 484 24 05
Ege Sanat Merkezi
Phone: +90 232 381 64 06